=

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธุ์
ที่อยู่ : 133/1 ถนนสุขใจ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 0-3260-2270  แฟกซ์ : 0-3260-2270  E-mail : pkn@doe.go.th
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
ตำแหน่งงาน
อัตราที่เปิดรับ
ช่างเทคนิคระบบคอมพิวเตอร์
1
บริกร, พนักงานเสริฟ
20
ผู้ขับรถยนต์ รถรับจ้าง และรถตู้ อื่น ๆ
2
ผู้จัดการงานแม่บ้าน / หัวหน้าแม่บ้าน
2
ผู้ช่วยหัวหน้าพ่อครัว / รองหัวหน้าพ่อครัว
4
ผู้ดูแลสวนสาธารณะและสนามหญ้า , สนามกอล์ฟ
1
ผู้นำเข้าหรือส่งออกสินค้า
1
ผู้ผสมเครื่องดื่ม , บาร์เทนเดอร์
9
ผู้ให้บริการด้านการป้องกันภัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
5
พนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้าอื่น ๆ
6
พนักงานดูแลความปลอดภัย, พนักงานรักษาความปลอดภัย(ยาม)
99
พนักงานต้อนรับ (โรงแรม)
17
พนักงานบริการลูกค้า
14
พนักงานบัญชี
5
พนักงานรับโทรศัพท์
1
พ่อครัว ; ผู้ปรุงอาหาร
11
วิศวกรไฟฟ้าทั่วไป
1
เจ้าหน้าที่คลังสินค้าอื่น ๆ
10
เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า
2
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักประชาสัมพันธ์
2
เจ้าหน้าที่เก็บเงิน , แคชเชียร์
8
แม่บ้าน (โรงแรม )
16
แม่บ้านและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
1
แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ , แรงงานทั่วไป
250