=

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดนครนายก (หลังใหม่) ชั้น 1ถนน สุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทรศัพท์ : 0-3731-2869  แฟกซ์ : 0-3731-2869  E-mail : nyk@doe.go.th
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
ตำแหน่งงาน
อัตราที่เปิดรับ
ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ; ช่างเคาะพ่นสีรถยนต์
1
ช่างซ่อมและปรับแต่งเครื่องจักรกล (ทางอุตสาหกรรมการผลิต)
1
ช่างประกอบฟิล์ม
1
ช่างปรับแต่งเครื่องยนต์ ; ช่างฟิตเครื่องยนต์ ;ช่างซ่อมยานยนต์
1
ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต (การวางแผน)
1
บรรณารักษ์
1
ผู้ขนส่งสินค้าอื่นๆ
2
ผู้ขับรถยนต์ รถรับจ้าง และรถตู้ อื่น ๆ
1
ผู้ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า , พนักงานประจำสถานีจ่ายไฟ
10
ผู้จัดการทั่วไปด้านบริการทางธุรกิจ
1
ผู้จัดการฝ่ายขาย , ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการขาย
1
ผู้เพาะปลูกพืชสวน ; คนทำสวน
3
พนักงานขับรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก , พนักงานขับรถยนต์รับจ้าง
2
พนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้าอื่น ๆ
2
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ/ไฟฟ้า
13
พนักงานจัดส่งสินค้าอื่น ๆ
1
พนักงานต้อนรับ (โรงแรม)
1
พนักงานบันทึกข้อมูล , เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
4
แรงงานด้านการผลิต
2