=

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดตราด ถ.ราษฎร์นิยม ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3953-0841  แฟกซ์ : 0-3952-0218  E-mail : trt@doe.go.th
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
ตำแหน่งงาน
อัตราที่เปิดรับ
ครูอนุบาล (ระดับปริญญา)
1
ช่างซ่อมจักรยานยนต์
3
ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ; ช่างเคาะพ่นสีรถยนต์
2
ช่างซ่อมติดตั้งเสาอากาศ (วิทยุ/โทรทัศน์)
1
ช่างซ่อมและปรับแต่งเครื่องจักรกลทั่วไป
3
ช่างตัดเย็บเครื่องแต่งกาย และช่างทำหมวกอื่น ๆ
1
ช่างติดกระจก (ยานพาหนะ) , ช่างติดบานกระจก (ยานพาหนะ)
1
ช่างติดกระจก (อาคารสิ่งก่อสร้าง) , ช่างติดตั้งกระจก
2
ช่างติดตั้งฉนวน (เครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ)
1
ช่างปรับอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
4
ช่างปรับแต่งเครื่องยนต์ ; ช่างฟิตเครื่องยนต์ ;ช่างซ่อมยานยนต์
3
ช่างปรับไฟฟ้า (อุปกรณ์ทำความเย็นและอากาศ)
1
ช่างปรับไฟฟ้าทั่วไป
4
ช่างพ่นสีรถยนต์ , ช่างสีรถยนต์
3
ช่างสีเครื่องเรือนไม้
1
ช่างเทคนิคระบบคอมพิวเตอร์
1
ช่างเทคนิควิศวกรรม (ระบบ) ความปลอดภัย
1
ช่างไฟฟ้าทั่วไป
8
ช่างไฟฟ้าฝ่ายบำรุงรักษา
1
ช่างไฟฟ้าและช่างต่อสายไฟอื่น ๆ
1
ช่างไม้ทั่วไป
1
นักร้อง
1
บริกร, พนักงานเสริฟ
8
ผู้ควบคุมเครื่องจักร เครื่องยนต์ที่ใช้ในการขนย้ายวัสดุอื่น ๆ
2
ผู้คัดแยกและจัดระดับชั้นคุณภาพอาหาร ผักและผลไม้
2
ผู้จัดการทั่วไปของภัตตคาร/ ห้องอาหาร
1
ผู้จัดการฝ่ายขาย , ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการขาย
1
ผู้จัดการฝ่ายผลิตอื่น ๆ
30
ผู้จัดการฝ่ายอื่น ๆ ที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
1
ผู้ซักล้างเสื้อผ้าด้วยมือ/ พนักงานซักรีด
1
ผู้ตบแต่งสวน , ผู้ออกแบบจัดสวน
2
ผู้ตรวจสอบคุณภาพ (ด้านบริการ)
4
ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า (เส้นใย , เสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ)
1
ผู้ทำความสะอาดอาคาร , พนักงานทำความสะอาดอาคาร
10
ผู้ผสมเครื่องดื่ม , บาร์เทนเดอร์
1
ผู้รับจ้างทั่วไป (ปิดโปสเตอร์)
2
ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์
1
พนักงานขับรถยนต์
5
พนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้าอื่น ๆ
3
พนักงานขายสินค้า (ประจำร้าน) , พนักงานขายของหน้าร้าน
2
พนักงานขายในสถานประกอบการค้าปลีก
1
พนักงานดูแลความปลอดภัย, พนักงานรักษาความปลอดภัย(ยาม)
3
พนักงานต้อนรับ (โรงแรม)
4
พนักงานบัญชี
1
พนักงานประจำสถานีบริการน้ำมัน
1
พนักงานล้างจานด้วยมือ
1
พนักงานออกบัตรโดยสาร
2
พนักงานเก็บตั๋ว/บัตรอนุญาติ
1
พยาบาลที่ปรึกษา , พยาบาลฝ่ายสาธารณสุข , ฝ่ายอาชีวอนามัย
2
พยาบาลวิชาชีพทั่วไป
7
เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ
1
เจ้าหน้าที่คลังสินค้าอื่น ๆ
12
เจ้าหน้าที่จัดซื้อสื่อ
1
เจ้าหน้าที่ลงบัญชี
3
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ , เจ้าหน้าที่การเงิน
5
เจ้าหน้าที่เก็บเงิน , แคชเชียร์
1
เลขานุการ
3
แม่บ้านและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
1
แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ , แรงงานทั่วไป
10