หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักงาน ภารกิจ บุคลากร ติดต่อเรา
"สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ"
e-Service
  บริการงานสำนักงาน
งานจัดหางานในประเทศ
งานประกันตนกรณีว่างงาน

งานคุ้มครองการทำงานของคนต่างด้าว
งานจัดหางานต่างประเทศ
งานแนะแนวอาชีพ
คู่มือการขึ้นทะเบียนและรายงานตัว
กรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต
  บริการนายจ้าง
บริการคนหางาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
 ห้องสมุดกรมการจัดหางาน
E-Mail กรมการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ
เว็บไซต์ในสังกัดกระทรวงแรงงาน
บริการข้อมูลกรมการจัดหางาน
สถิติเข้าใช้งาน


  เชิญทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  9/3/2559      ขอเชิญร่วมงาน Bangkok Jobs @ Career Expo 2016ขอเชิญร่วมงาน Bangkok Jobs @ Career Expo 2016 9/3/2559 
  ขอเชิญลงทะเบียน SME Online 10/9/2558   
    ดูทั้งหมด >>
 
วันที่
ชื่องาน
สถานที่จัดงาน
-
-
-
 
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 
 

บริษัท พัฒนนารายณ์ จำกัด 14/7/2559 
บจก.ยิ่งเจริญ โกลด์ แอนด์ ฟิวเจอร์ส (ห้างทองยิ่งเจริญ) 15/7/2559 
บริษัท บี.เค มิเนอรัล จำกัด 12/7/2559 
อาหารเบทเทอร์ จำกัด 12/7/2559 
หจก.จิตตสุวัชร์ 11/7/2559 
บริษัท บาธไลน์ จำกัด 11/7/2559 
บริษัท ดีดี เงินสดจำกัด 10/7/2559 
บริษัท ชลสิทธิ์โฟรเซ่นฟูดจำกัด 10/7/2559 
บริษัท ลพบุรีกิจวัฒนา จำกัด 10/7/2559 
บริษัทศรีสมบูรณ์ธุรกิจเซ็นเตอร์ จำกัด 8/7/2559 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจเจ อิเลคทริค 4/7/2559 
บริษัท น่ำเฮงศิลา จำกัด 1/7/2559 
บริษัท เอส.พี.ฟิงเกอร์ฮัท จำกัด 30/6/2559 
ศูนย์จำหน่ายนมเปรี้ยวจังหวัดลพบุรี 28/6/2559 
บริษัท บาธไลน์ จำกัด 17/6/2559 
ห้างไพโรจน์เจมส์มาสเตอร์ 17/6/2559 
บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด 2/6/2559 
บริษัท สหฟาร์ม จำกัด 1/6/2559 
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด(มหาชน) 1/6/2559 
บริษัท ดี ดี นาโนเทค จำกัด 10/7/2559 

กองบิน 4
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
 
 
บริษัท เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส จำกัด
 
 
วิธีการขอใช้สิทธิขมาตรา 35 ของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
สถานประกอบการที่ขอใช้สิทธิมาตรา 35 11/10/2555
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
กฏกระทรวง
 

  โครงการมหากรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
   
   
   
   
 ผู้บริหาร
นางสาวสุวรรณา ลีลาเทพินทร์
จัดหางานจังหวัดลพบุรี
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537,  สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี (สจจ.ลบ.)
114 หมู่ 1 ถ.พระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,  โทร.0-3642-2906ม 0-3642-0365
e:mail lri@doe.go.th,   แจ้งตำแหน่งงานว่าง lopburi_doe@hotmail.com