หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักงาน ภารกิจ บุคลากร ติดต่อเรา
  บริการงานสำนักงาน
งานจัดหางานในประเทศ
งานประกันตนกรณีว่างงาน

งานคุ้มครองการทำงานของคนต่างด้าว
งานจัดหางานต่างประเทศ
งานแนะแนวอาชีพ
  บริการนายจ้าง
บริการคนหางาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
 ห้องสมุดกรมการจัดหางาน
E-Mail กรมการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ
เว็บไซต์ในสังกัดกระทรวงแรงงาน
บริการของกรมการจัดหางาน


"ว่างงาน หางานอย่ารอช้า ตำแหน่งงานว่างรอคุณอยู่"
  ข่าวดี สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่ประสงค์จะทำงานช่วงปิดภาคเรียน 20/3/2558      ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางานผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน 19/1/2558 
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๖ 5/1/2558   
    ดูทั้งหมด >>
 
 
วันที่
ชื่องาน
สถานที่จัดงาน
-
-
 
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 
 


แจ้งตำแหน่งงานว่าง...คลิ๊กที่นี่

ไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด 27/3/2558 
บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด 27/3/2558 
ร้านนิยมศึกษา 27/3/2558 
บริษัท บี.เค มิเนอรัล จำกัด 27/3/2558 
บริษัท ที.เค.เอ็น.ธุรกิจและกฎหมาย จำกัด 27/3/2558 
บริษัท บาธไลน์ จำกัด 24/3/2558 
หจก.ขนส่งมวลชนลพบุรี 24/3/2558 
คุณภัคณัฏฐ์ พันธุ์ภูวัฒนา 20/3/2558 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจเจ อิเลคทริค 20/3/2558 
เบญจทรัพย์ แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด 20/3/2558 
บริษัท เอส.พี.ฟิงเกอร์ฮัท จำกัด 20/3/2558 
บริษัท ที.เค.เอ็น.ธุรกิจและกฎหมาย จำกัด 20/3/2558 
ชลสิทธิ์โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด 20/3/2558 
บ.ป่าสัก ฮิลล์ไซด์ จำกัด 20/3/2558 
บริษัท เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส จำกัด 16/3/2558 
บริษัท ต้นแบบวิศวกรรม จำกัด สาขาลพบุรี 16/3/2558 
บริษัทศรีสมบูรณ์ธุรกิจเซ็นเตอร์จำกัด 12/3/2558 
บริษัท ชลสิทธิ์ โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด 12/3/2558 
บริษัท เซฟ-ที-คัท ลพบุรี จำกัด 12/3/2558 
ลพบุรีกิจวัฒนา (โรงแรมลพบุรีอินน์) 12/3/2558 

         
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนศึกษาคนตาบอดและตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี
 
 
บริษัท โอเอแซตที จำกัด
บริษัท ลักกี้ สปินนิ่ง จำกัด
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
 
 
วิธีการขอใช้สิทธิขมาตรา 35 ของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
สถานประกอบการที่ขอใช้สิทธิมาตรา 35 11/10/2555
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
กฏกระทรวง
 

          วันนัดพบแรงงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

 
 
 ผู้บริหาร
นางเบ็ญจมาศ     ธรรมภักดี
จัดหางานจังหวัดลพบุรี
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537,  สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี (สจจ.ลบ.)
114 หมู่ 1 ถ.พระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,  โทร.0-3642-2906ม 0-3642-0365
e:mail lri@doe.go.th,   แจ้งตำแหน่งงานว่าง lopburi_doe@hotmail.com