หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักงาน ภารกิจ บุคลากร ติดต่อเรา
"สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ"
e-Service
  บริการงานสำนักงาน
งานจัดหางานในประเทศ
งานประกันตนกรณีว่างงาน

งานคุ้มครองการทำงานของคนต่างด้าว
งานจัดหางานต่างประเทศ
งานแนะแนวอาชีพ
  บริการนายจ้าง
บริการคนหางาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
 ห้องสมุดกรมการจัดหางาน
E-Mail กรมการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ
เว็บไซต์ในสังกัดกระทรวงแรงงาน
บริการข้อมูลกรมการจัดหางาน
สถิติเข้าใช้งาน


  เชิญทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  9/3/2559      ขอเชิญร่วมงาน Bangkok Jobs @ Career Expo 2016ขอเชิญร่วมงาน Bangkok Jobs @ Career Expo 2016 9/3/2559 
  ขอเชิญลงทะเบียน SME Online 10/9/2558   
    ดูทั้งหมด >>
 
วันที่
ชื่องาน
สถานที่จัดงาน
22-23
มิถุนายน
2559
มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ
เฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2559
สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
 
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 
 


บริษัท ซันฟีด จำกัด 21/6/2559 
ร้านนิยมศึกษา 21/6/2559 
บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด  21/6/2559 
บริษัท บาธไลน์ จำกัด 17/6/2559 
ห้างไพโรจน์เจมส์มาสเตอร์ 17/6/2559 
บริษัท บี.เค มิเนอรัล จำกัด 16/6/2559 
บริษัท น่ำเฮงศิลา จำกัด 15/6/2559 
ชลสิทธิ์โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด 17/6/2559 
บริษัท ศรีสมบูรณ์ธุรกิจเซ็นเตอร์ จำกัด 10/6/2559 
หอการค้าจังหวัดลพบุรี 7/6/2559 
บีทาเก้น(นมเปรี้ยว) 6/6/2559 
บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด 2/6/2559 
บริษัท สหฟาร์ม จำกัด 1/6/2559 
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด(มหาชน) 1/6/2559 
บริษัท เอส.พี.ฟิงเกอร์ฮัท จำกัด 1/6/2559 
ดี ดี นาโนเทค จำกัด 28/5/2559 
บริษัท ลลิษา เนเชอรัล โฮม จำกัด 26/5/2559 
ห้างไพโรจน์สโตร์ 23/5/2559 
บมจ.ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ 18/5/2559 
บริษัท อีซูซุลพบุรี จำกัด 18/5/2559 

         
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
 
 
บริษัท เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส จำกัด
 
 
วิธีการขอใช้สิทธิขมาตรา 35 ของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
สถานประกอบการที่ขอใช้สิทธิมาตรา 35 11/10/2555
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
กฏกระทรวง
 

 ผู้บริหาร
นางสาวสุวรรณา ลีลาเทพินทร์
จัดหางานจังหวัดลพบุรี
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537,  สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี (สจจ.ลบ.)
114 หมู่ 1 ถ.พระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,  โทร.0-3642-2906ม 0-3642-0365
e:mail lri@doe.go.th,   แจ้งตำแหน่งงานว่าง lopburi_doe@hotmail.com