หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักงาน ภารกิจ บุคลากร ติดต่อเรา
"สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ"
  บริการงานสำนักงาน
งานจัดหางานในประเทศ
งานประกันตนกรณีว่างงาน

งานคุ้มครองการทำงานของคนต่างด้าว
งานจัดหางานต่างประเทศ
งานแนะแนวอาชีพ
  บริการนายจ้าง
บริการคนหางาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
 ห้องสมุดกรมการจัดหางาน
E-Mail กรมการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ
เว็บไซต์ในสังกัดกระทรวงแรงงาน
บริการของกรมการจัดหางาน


  เชิญทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  9/3/2559      ขอเชิญร่วมงาน Bangkok Jobs @ Career Expo 2016ขอเชิญร่วมงาน Bangkok Jobs @ Career Expo 2016 9/3/2559 
  ขอเชิญลงทะเบียน SME Online 10/9/2558   
    ดูทั้งหมด >>
 
 
วันที่
ชื่องาน
สถานที่จัดงาน
-
-
-
 
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 
 

แจ้งตำแหน่งงานว่าง...คลิ๊กที่นี่

ร้านนิยมศึกษา 27/4/2559 
บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด  27/4/2559 
บริษัท น่ำเฮงศิลา จำกัด 27/4/2559 
บริษัท บี.เค มิเนอรัล จำกัด 27/4/2559 
บริษัท พัฒนนารายณ์ จำกัด 22/4/2559 
ห้างไพโรจน์สโตร์ 22/4/2559 
ห้างไพโรจน์เจมส์มาสเตอร์ 22/4/2559 
บริษัท วู๊ดแอนด์เซรามิค จำกัด 21/4/2559 
หจก.พีเจเจ อิเลคทริค 21/4/2559 
หจก.จิตตสุวัชร์ 21/4/2559 
ร้านชาบูชิ สาขาบิ๊กซีลพบุรี 21/4/2559 
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด 19/4/2559 
ศูนย์จำหน่ายนมเปรี้ยวจังหวัดลพบุรี 12/4/2559 
บริษัท บาธไลน์ จำกัด 12/4/2559 
บริษัท ชลสิทธิ์โฟรเซ่นฟูดส์ 8/4/2559 
บริษัท ดีดี เงินสดจำกัด 7/4/2559 
บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด 6/4/2559 
บริษัท สหฟาร์ม จำกัด 6/4/2559 
บริษัท เอ็ม เมททอล (ประเทศไทย) จำกัด 5/4/2559 
บริษัท น่ำเฮงศิลา จำกัด 4/4/2559 

         
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
 
 
บริษัท เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส จำกัด
 
 
วิธีการขอใช้สิทธิขมาตรา 35 ของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
สถานประกอบการที่ขอใช้สิทธิมาตรา 35 11/10/2555
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
กฏกระทรวง
 

               โครงการสร้างงาน สร้างบุญ เพื่อความปลองดองสมานฉันท์จังหวัดลพบุรี
โครงการแนะแนวอาชีพ กิจกรรมสร้างเครื่อข่ายแนะแนวอาชีพจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559
 
 ผู้บริหาร
นางสาวสุวรรณา ลีลาเทพินทร์
จัดหางานจังหวัดลพบุรี
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537,  สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี (สจจ.ลบ.)
114 หมู่ 1 ถ.พระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,  โทร.0-3642-2906ม 0-3642-0365
e:mail lri@doe.go.th,   แจ้งตำแหน่งงานว่าง lopburi_doe@hotmail.com